Testy jednostkowe

Testy jednostkowe (ang. „Unit Test„), służą do testowania małych elementów programu, funkcji/metod. Często wywoływane testy są w sposób automatyczny.

Testy jednostkowe wywołują konkretne, małe elementy programu w celu porównania wyniku wywołania tych elementów z wartością oczekiwaną.

W celu napisania testów jednostkowych najczęściej programiści korzystają z gotowych bibliotek, do programów napisanych w języku php służy PhpUnit, zaś do testowania programów napisanych w języku java służy jUnit.