Dry

Rozwinięciem skrótu „Dry” jest „Don’t Repeat Yourself„. Tłumacząć na j. polski: „Nie powtarzaj się„.

„Dry” jest regułą która nakazuje unikanie powtarzania tych samych czynności związanych z programowaniem. Nie należy w tym miejscu mylnie sądzić, że tyczy się to jedynie powielania kodu. Reguła „Dry” odnosi się do wszystkich czynności związanych z programowaniem, czyli również testów czy kompilowania kodu.