Rozdział 8: Funkcje daty i czasu

Kolejnymi, często wykorzystywanymi funkcjami w bazach danych, są funkcje daty i czasu.

CURDATE()

Zwraca aktualną datę.

CURTIME()

Zwraca aktualny czas.

NOW()

Zwraca aktualną datę i czas.

DAYOFMONTH()

Zwraca numer dnia miesiąca z podanej daty w formie argumentu.

DAYOFWEEK()

Zwraca numer dnia tygodnia z podanej daty w formie argumentu.

DAYOFYEAR()

Zwraca numer dnia roku z podanej daty w formie argumentu.

DAY()

Zwraca dzień z daty przekazanej w formie argumentu.

MONTH()

Zwraca miesiąc z daty przekazanej w formie argumentu.

YEAR()

Zwraca rok z daty przekazanej w formie argumentu.

HOUR()

Zwraca godzinę z daty przekazanej w formie argumentu.

MINUTE()

Zwraca minuty z daty przekazanej w formie argumentu.

SECOND()

Zwraca sekundy z daty przekazanej w formie argumentu.

DAYNAME()

Zwraca nazwę dnia tygodnia z daty przekazanej w formie argumentu.

MONTHNAME()

Zwraca nazwę miesiąca z daty przekazanej w formie argumentu.

DATE_ADD()

Zwraca datę przekazaną jako pierwszy argument uwzględniając dodany czas przekazany jako drugi argument.

DATEDIFF()

Zwraca różnicę pomiędzy datą przekazaną jako pierwszy argument a drugą datą w miejscu drugiego argumentu.

DATE_FORMAT()

Funkcja pozwala zmienić format daty podanej jako pierwszy parametr. Zwrócony format deklarujemy w miejscu drugiego parametru.

TIME_FORMAT()

Funkcja pozwala zmienić format czasu podanego jako pierwszy parametr.
Zwrócony format deklarujemy w miejscu drugiego parametru.