Rozdział 5: Modyfikacja tabel

Poprzedni wpis dotyczył relacji pomiędzy tabelami, wpisaliśmy je przy pomocy zapytania „alter table„, czyli modyfikacji istniejącej tabeli.

Przy pomocy zapytania „alter table” możemy dodawać nowe kolumny, relacje, usuwać lub modyfikować, krótko mówiąc, dokonywać wielu modyfikacji na jednej podanej przez nas tabeli.

Składnia zapytania prezentuje się następująco:

ALTER TABLE {table_name}
{type} {column_name} {options};

Wyjaśnienie może okazać się zaskakująco krótkie.
Zaczynamy od wpisu „ALTER TABLE” następnie podajemy nazwę tabeli na której chcemy dokonać modyfikacji.
Kolejną rzeczą jaką podajemy to powód modyfikacji tabeli, do wyboru mamy:

  • ADD: dodaje nową kolumnę
  • DROP: usuwa podaną kolumnę
  • MODIFY: modyfikuję podaną kolumnę

Kolejną rzeczą to nazwa kolumny oraz dodatkowe opcje.

Poniżej przedstawię kilka przykładowych zapytań:

ALTER TABLE `users`
DROP `address`;

Powyższe zapytanie usuwa kolumnę „address” z tabeli „users„.

ALTER TABLE `users`
ADD `last_name` varchar(255)

Powyższe zapytanie dodaje nową kolumnę „last_name„, tutaj wykorzystaliśmy możliwość podania atrybutów dla dodanej kolumny.

ALTER TABLE `users`
MODIFY `last_name` INT NOT NULL

Powyżej zmodyfikowaliśmy kolumnę „last_name„, zmieniając jej typ na „int” który nie może posiadać wartości „null„.

Modyfikacja danych tabeli

Przed momentem skupiliśmy się jedynie na kolumnach wewnątrz tabeli, możemy jednak zmodyfikować samą tabelę, np. jej nazwę:

RENAME TABLE `users` TO `user`;

Silnik tabeli również podlega modyfikacji:

ALTER TABLE `users` ENGINE=InnoDB;

Jak również domyślne kodowanie znaków:

ALTER TABLE `users` DEFAULT CHARSET=utf8;