Rozdział 4: Tworzenie baz danych w MySQL

W tym rozdziale opiszę, jak możemy za pomocą prostych zapytań stworzyć swoją bazę danych oraz w niej tabelę.

Skoro możemy stworzyć bazy danych, to znaczy, że będziemy mieć x razy zainstalowany MySQL? Oczywiście nie 🙂

Baza danych MySQL to silnik baz danych. Możemy stworzyć w tym silniku wiele baz danych, każda z baz może reprezentować np. jeden nasz projekt.

Przypuśćmy, że na jednym serwerze mamy trzy małe projekty, poniżej opiszę jak mogła by wyglądać baza danych dla wymienionych projektów:

Projekt: „blog

+------------------+
| Tables_in_blog  |
+------------------+
| config      |
| users      |
| tags       |
| category     |
| posts      |
+------------------+

Projekt: „sklep

+------------------+
| Tables_in_shop  |
+------------------+
| config      |
| clients     |
| address     |
| category     |
| address     |
| orders      |
+------------------+

Jak widzisz powyżej, mam dwie bazy danych „shop” oraz „blog”. Jak ognia należy się strzec łączenia w jednej bazie danych do obu projektów.

Część hostingów ma ograniczoną ilość baz danych, możemy wtedy zastosować prefixy do nazw tabel, ale nie róbmy tego! Gdy nam się projekty rozrosną lub stworzymy nowe, nie zapanujemy nad tym, jeśli od początku nie będziemy pilnować porządku.

Tworzenie nowej bazy danych

Mamy wszystko co potrzebne na serwerze już zainstalowane (rozdział 2). Po zalogowaniu do bazy możemy zobaczyć wszystkie bazy danych wpisując polecenie:

SHOW DATABASES;

Powyższe zapytanie zwróci nam tabelkę podobną do poniższej:

+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| ifcode       |
| mysql       |
| performance_schema |
| sys        |
| testowa      |
+--------------------+

Jak widać, jedna po drugiej to nazwy baz danych. My jednak stworzymy nową wpisując polecenie:

CREATE DATABASE {nazwa bazy};

Oczywiście na powyższym poleceniu powinniśmy usunąć klamerki i wpisać własną nazwę bazy. Nazwa bazy danych nie powinna zawierać polskich znaków, spacji, cyfr, znaków specjalnych. Proponuję podawać małe litery oraz znak podkreślenia. Oczywiście jeśli odpowiedź będzie podobna do poniższej:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Będzie to oznaczało, że wszystko jest ok, nowa baza została właśnie wykonana.