Rozdział 2: Instalacja MySQL na Windows

Instalacja

Wchodzimy na link: https://dev.mysql.com/downloads/installer/ i ściągamy paczkę. Jak to w Windowsie bywa, wszystko instalujemy klikając „Dalej” 🙂

Zaczekajmy jednak chwilkę, po akceptacji licencji zobaczymy okno „Select Product and Features”. Wybieramy w tym oknie MySQL Server i przechodzimy dalej.

Następnie zostaniemy przeniesieni do okna konfiguracji produktu.

Wybieramy „Standalone MySQL Server / Classic MySQL Replication”

Następnym krokiem jest „Type and Networking” zostawiamy tam opcje zaznaczone domyślne (wszystko będzie pokazane dodatkowo na screenach poniżej).

Po kliknięciu „Dalej” zobaczymy „Authentication Method”, tutaj zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję „Use Strong Password Encryption for Authentication”.

Krokiem następnym jest „Accounts and Roles”, podajemy hasło do użytkownika „root” czyli administratora posiadającego największe prawa.

Ustawiamy „Windows Service” czyli dodajemy bazę MySQL jako usługę do systemu Windows

Po kliknięciu kilka razy „Dalej” a następnie „Finish” baza danych zostaje zainstalowana.

Select Products and Features
Type and Networking
Authentication Method
Windows Service

Łączenie z bazą danych

Teraz możemy zobaczyć w „menu windows” nową aplikację o nazwie „MySQL Command Line Client” po jej uruchomieniu zobaczymy okno konsoli, która prosi nas o hasło, podajmy to samo które utworzyliśmy przy instalacji bazy danych.

Po zalogowaniu się zobaczymy:

Wszystko jest dobrze, jesteśmy zalogowani do naszej bazy danych.