Rozdział 2: Instalacja MySQL na MacOSX

Instalacja

Aby zainstalować bazę danych MySQL, należy pobrać plik „dmg”, znajduje się pod linkiem: https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

W trakcie pisania kursu, najnowsza wersja to: „mysql-8.0.16-macos10.14-x86_64.dmg”.

Instalacja odbywa się przy pomocy graficznego interfejsu, podobnie jak na systemie Windows 10.

Po uruchomieniu instalatora, klikajmy „Dalej” aż dojdziemy do okna takiego jak poniżej.

Konfiguracja serwera MySQL

Wybieramy tak jak na screenie powyżej „Use Strong Password Encryption”, po kliknięciu na „Next” ustawiamy nowe hasło dla użytkownika „Root”.

Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie, ostatnim oknem instalatora będzie podsumowanie.

Podsumowanie instalacji

Uruchomienie serwera MySQL

Zainstalowany został na naszym systemie serwer MySQL, lecz czy aby na pewno działa? Sprawdźmy.

Wejdźmy teraz do preferencji systemowych, na samym dole powinniśmy zobaczyć nową ikonkę nazwaną „MySQL”.

Preferencje systemowe

Po wejściu na opcje „MySQL” możemy zobaczyć czy baza danych działa oraz ustawić, czy chcemy, aby została uruchomiona automatycznie po uruchomieniu systemu opcja: „Start MySQL when your compouter starts up”.

Preferencje systemowe > MySQL

To nie wszystko, jeśli widziałeś rozdział z instalacją bazy MySQL na systemach Windows oraz Linuks, na końcu zawsze mogliśmy zobaczyć tajemnicze okno do wpisywania komend. Wyjaśnienie czym jest nastąpi w następnych rozdziałach, a teraz po prostu je sobie uruchomimy:

Włączmy terminal w systemie i wpiszmy komendę

/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p

Zobaczymy teraz okno podobne do tego poniżej:

MySQL

Oznacza to że wszystko działa 🙂